YRITYKSEN KEHITTÄMISPROJEKTIT

YRITYKSEN KEHITTÄMISPROJEKTIT


RALA-PÄTEVYYDET

ISO-9001 ja 14001 Standardit

TURVALLISUUSSUUNNITELMAT

TURVALLISUUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT

eMBA

Pääarvioija (LEAD AUDITOR)
LiikkeenJohdonKonsultit LJK ry

rakennusmestari

jukka-pekka.virtanen@infra-audit.fi
0400 194 190
Kidekuja 2, Snowpolis 88610 VUOKATTI